Pe calculator aventura se termină când se întrerupe curentul...
În cărţi nu se termină niciodată!

Sunteţi mulţumiţi de serviciile oferite de bibliotecă?

joi, 27 noiembrie 2008

miercuri, 26 noiembrie 2008

marți, 25 noiembrie 2008

UNIREA NU-I O SIMPLĂ HORĂ

           Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici" Reşiţa
                      Secţia pentru copii şi tineret
                Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Reşiţa
UNIREA NU-I O SIMPLĂ HORĂ
                   
 vineri, 28 noiembrie 2008, ora 11.00
la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Reşiţa

DIN PROGRAM
                 • „Unirea vine din trecut" - expoziţie de carte
           „Adunarea istorică de la Alba Iulia" - prezentare PowerPoint (institutor Robertha Oprea)
      • „Însemnătatea şi învăţămintele Unirii" - prezentare PowerPoint (institutor Robertha Oprea) 
               • „Am fost şi eu la Alba Iulia şi am văzut Unirea cea Mare (povestire istorică de Dumitru Almaş)
               • Mini program artistic
                          - prezintă elevii clasei a IV-a B şi I A, (institutor Robertha Oprea şi învăţător Florica Boulescu)
   
„Sus ridică fruntea, vrednice popor!

Câţi vorbim o limbă şi purtăm un nume,

Toţi s-avem o ţintă şi un singur dor:

Mândru să se-nalţe, peste toate-n lume

                                Steagul tricolor!”

    („Cântec”, de George Coşbuc)

Întâlniri literare

Miercuri, 26 noiembrie 2008

ora 18.00: la Centrul de Carte „Banatica”,

situat la etajul II, Casa de Cultură a Sindicatelor Reşiţa

Scriitorul ADRIAN GEORGESCU (din Bucureşti) ne propune romanul

„eu sunt şi vreau !”

joi, 27 noiembrie 2008

ora 19.00: În Sala Albastră a Cenaclului literar „SEMENICUL”

al Casei de Cultură a Sindicatelor Reşiţa

Are loc lansarea volumului de versuri „Toga de gală”, de scriitorul clujean Ioan-Pavel Azap. Autorul este originar din satul Ticvaniu Mic, judeţul Caraş-Severin


luni, 3 noiembrie 2008

VĂ STĂM LA DISPOZIŢIE

Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Reşiţa vă pune la dispoziţie:

- Depozitului Central, amenajat la sediul bibliotecii din str. Paul Iorgovici nr. 50, cu regim special de consultare la sala de lectură, cu un fond de 67.881 de publicaţii. Depozitul cuprinde următoarele colecţii:
- Colecţia Depozitului legal , cu 705 publicaţii, cu regim special de lectură.
- Colecţia “Metodica”, cu 953 cărţi, conţinând documente de bibliologie şi biblioteconomie şi unele documente privind judeţul Caraş-Severin.
- Colecţia specială, de carte veche, cu 466 cărţi vechi.
- Colecţia specială, cu 686 cărţi bibliofile.
- Filială Centru, situată în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.30, cu un fond de peste 61.957 documente cu caracter enciclopedic. Tel. 0255554854
- Filială Lunca Bârzavei adulţi, situată în str. Ţarcului nr.1, cu un fond de 44.893 publicaţii, cu caracter enciclopedic. Tel. 0255254678
- Secţia Lunca Bârzavei copii, situată pe Aleea Tineretului nr. 5, are un fond de peste 23.155 publicaţii destinate împrumutului la domiciliul copiilor.
- Secţia Vârsta a III-a, situată pe Aleea Tineretului nr. 3, are un fond de 12.465 publicaţii, destinat împrumutului la domiciliul adulţilor.
- Centrul de Carte „Banatica”, amenajat în str. Libertăţii nr.40, Casa de Cultură, et. II, cuprinde 40.209 volume, din care 8210 publicaţii semnate de autori bănăţeni sau referitoare la Banat, din toate domeniile cunoaşterii. Tel. 0355417596
- Secţia periodice, amenajată într-un spaţiu nou, pe str. George Enescu nr. 4, este organizată pe criterii de formate, cu un număr de 18.608 periodice. Tel. 0255221286
- Secţia Germană, situată pe B-dul Revoluţiei din Decembrie nr.22, are un fond de 8545 publicaţii în limba germană şi o modernă sală de acţiuni culturale. Tel. 0255220081
- Secţia Franceză, situată într-un spaţiu optim, în str. G.A. Petculescu nr.1, are un fond de carte de 20.282 publicaţii în limba franceză. Tel. 0255210577
- Secţia Audio Vizuale, situată în cadrul Centrului de Carte „Banatica”, are un fond de 8.595 unităţi bibliotecare, format din discuri de muzică de toate genurile, partituri şi note muzicale, discuri literare şi cursuri pentru învăţarea limbilor engleză şi franceză, casete audio şi video, microfilme, diapozitive. Tel. 0355417596
- Secţia Maghiară, situată în str. Mihai Viteazul nr.16, are un fond de 4.930 publicaţii în limba maghiară, ce se împrumută la domiciliu.
- Biblioteca Anglo-Americană, situată în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.30, are un fond de 4.700 publicaţii în limba engleză. Tel. 0255554854

VĂ AŞTEPTĂM SĂ DEVENIŢI CITITORII NOŞTRII !

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE


Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici“
Str. Paul Iorgovici, nr. 50
320026 Reşiţa, jud. Caraş-Severin
tel. 0255212535; 0355417595
fax. 0255211687
email: bjpi_resita@yahoo.com


CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici“:
- persoanele sub 18 ani vor veni însoţite de unul dintre părinţi, cu certificatul de naştere sau actul de identitate personal şi actul de identitate al părintelui/tutorelui însoţitor;
- persoanele peste 18 ani vor prezenta actul de identitate.
PERMISUL DE INTRARE la Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici“ se eliberează în urma semnării Contractului de împrumut.
Titularii Permisului de intrare au acces la colecţiile şi bibliotecii, după cum urmează:
- Persoanele cu domiciliul stabil în judeţul Caraş-Severin pot împrumuta acasă cărţi şi alte documente din secţiile şi filialele bibliotecii şi beneficiază de toate celelalte servicii oferite de acestea;
- Persoanele care nu domiciliul stabil în judeţul Caraş-Severin nu pot împrumuta acasă documente aparţinând bibliotecii, dar pot beneficia de toate celelalte servicii.

Important:
După semnarea contractului de împrumut se eliberează un Permis de intrare. Permisul este valabil 5 ani şi se vizează anual.

Permisul de intrare NU ESTE TRANSMISIBIL, permiţând accesul GRATUIT în toate secţiile Bibliotecii.